Jolanta Czartoryska 
& Adam S. Czartoryski

(...) Pamiętaj, abyś na przyszłość nie wdawał się w spory z niebiegłymi w przedmiocie! Nie chce się nauczyć niczego, kto nigdy niczego się nie uczył. (...) W przyszłości patrz nie tylko na to, czy prawdą jest to, co ty mówisz, lecz także czy ten, do którego mówisz, potrafi znieść prawdę. Każdy człowiek dobry raduje się z upomnienia, lecz im kto gorszy, tym trudniej może ścierpieć głos ostrzeżenia. 

(Seneka, O gniewie, ks. III, r. XXXVI)

NOWA KSIĄŻKA już w księgarniach!

W najnowszej książce opisuję wspomnienia z okresu pracy w prokuraturze... w czasach PRL.

Kolejna książka - w przygotowaniu

Razem z moim synem, Adamem, przygotowaliśmy książkę o naszym Rusinowie.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.